+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 106-108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
DDC THI CÔNG DỰ ÁN KHO CARGILL GRAIN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DDC THI CÔNG DỰ ÁN KHO CARGILL GRAIN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DDC THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG ĐƯỜNG CHUYỀN CHIẾT NÓNG VÀ SÀN THAO TÁC CỦA NHÀ MÁY COCA-COLA ĐẦU NĂM 2017

DDC THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG ĐƯỜNG CHUYỀN CHIẾT NÓNG VÀ SÀN THAO TÁC CỦA NHÀ MÁY COCA-COLA ĐẦU NĂM 2017

DDC VINH DỰ THAM GIA VÀO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA ĐẤT NƯỚC

DDC VINH DỰ THAM GIA VÀO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA ĐẤT NƯỚC

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NHÀ MÁY SƠN HEMPEL ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY SƠN HEMPEL ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY BEL BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY BEL BÌNH DƯƠNG

THÊM 5 GÓI THẦU DDC ĐƯỢC POUYUEN TÍN NHIỆM

THÊM 5 GÓI THẦU DDC ĐƯỢC POUYUEN TÍN NHIỆM

NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC