+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 106-108 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC
CARGILL GRAIN WAREHOUSE PROJECT

CARGILL GRAIN WAREHOUSE PROJECT

DDC CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF THE COLOCOLA FACTORY IN 2017

DDC CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF THE COLOCOLA FACTORY IN 2017

Nghi Son Refinery & Petrochemical

Nghi Son Refinery & Petrochemical

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NHÀ MÁY SƠN HEMPEL ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY SƠN HEMPEL ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY BEL BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY BEL BÌNH DƯƠNG

THÊM 5 GÓI THẦU DDC ĐƯỢC POUYUEN TÍN NHIỆM

THÊM 5 GÓI THẦU DDC ĐƯỢC POUYUEN TÍN NHIỆM

NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC